2006/Apr/15


ใน Claw of the Dragon เล่มนี้เราก็มาเล่าเกี่ยวกับการสักกันเล็กน้อยนะคะ ^ 0 ^


การสัก หมายถึง การใช้เหล็กแหลมจุ้มหมึกหรือน้ำมันแทงที่ผิวหนังให้เป็นอักขระเครื่องหมาย หรือลวดลาย โดยการสักในแต่ละวัฒนธรรมต่างก็มีความหมายแตกต่างกันไป

ในสังคมกรีก การสักจะทำเฉพาะใบหน้าของทาส และอาชญากร ต่อมาเริ่มแพร่หลายมากขึ้นทั่วทวีปยุโรป จนกระทั่ง ค.ศ. 787 สันตะปาปาฮัดเดรียนที่หนึ่ง ได้ประกาศห้ามผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนาสักบนใบหน้า เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา การมีรอยสักเช่นนี้จึงเป็นการลบหลู่ต่อพระผู้เป็นเจ้า ตามที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม เลวีนิติ (19: 28) เจ้าอย่าเชือดเนื้อของเจ้าเพราะเหตุมีคนตาย หรือสักเป็นเครื่องหมายใดๆ ลงที่ตัวเจ้า เราคือพระเจ้า เนื่องจากการสักมีนัยยะของการหลงใหลที่ก่อให้เกิดความต้องการทางเพศ (fetishism) และการบูชาวัตถุ (worship of idol) ซึ่งเป็นข้อห้ามหนึ่งในบัญญัติสิบประการ

ในประเทศไทย จุดประสงค์ในการสักหลากหลาย เช่น การสักหรือการสักเลกนั้นเป็นการทำเครื่องหมายที่ข้อมือ เพื่อแสดงว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นชายฉกรรจ์หรือไพร่หลวงที่มีสังกัดกรมกองแล้ว จนกระทั่งยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนการสักหน้าผาก หรือการสักท้องแขนใช้เฉพาะกับผู้ต้องโทษจำคุก เพื่อประจานความผิดตามกฎมณเฑียรบาล จนยกเลิกไปในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รวมทั้งการสักยันต์เพื่อปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายเช่นเดียวกับพระเครื่อง หรือเครื่องรางของขลังอื่นๆ ตลอดจนเมตตามหานิยม

ในญี่ปุ่น การสักหรือที่เรียกว่า Irezumi แปลว่า การเติมหมึกนั้น คาดว่าเริ่มปรากฏในประมาณศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบ ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 8 การสักถูกใช้เสมือนการจำแนกและประทับตราคนกลุ่มต่างๆ เช่น เพชฌฆาต สัปเหร่อ อาชญากร จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 17 การสักแบบ Horibari ที่มีลวดลายประดับประดา (decorative tattoo) ทั่วร่างกายตลอดจนศีรษะ เริ่มปรากฏขึ้นจนกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายใน ค.ศ. 1750 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่พวก eta ซึ่งเป็นชนชั้นที่มีฐานะทางสังคมต่ำที่สุดในขณะนั้น ลวดลายที่ใช้นิยมนำมาจากจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ตลอดจนเทพต่างๆ ตามความเชื่อทางศาสนา หรือนิทานพื้นบ้าน

ปัจจุบันลายในการสัก สามารถแบ่งออกเป็น แฟนตาซี สไตล์ (เป็นการผสมผสานทุกรูปแบบไว้ด้วยกันตามที่สร้างสรรค์ขึ้น) ทริบอล สไตล์ (มีลักษณะเป็นลวดลายเล็กๆ เช่น เถาวัลย์ ซึ่งมักประดับอยู่บนข้อมือ นิ้ว ข้อเท้า) ยุโรป สไตล์ (เป็นภาพเหมือน สร้างมิติด้วยการลงแสงเงา คล้ายกับภาพเหมือนบุคคล) เจแปน สไตล์ (ลวดลายที่บ่งบอกความเป็นตะวันออก เช่น มังกร ปลาคาร์พ) เวิร์ด สไตล์ (ตัวอักษรหรือคำที่มีความหมายดีๆ) ไกเกอร์ สไตล์ (ลวดลายอยู่ในรูปแบบที่เป็นนามธรรม) รวมถึงรอยสักสำหรับคนเฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอป สไตล์ (เป็นลายสักสีสันเน้นโทนคล้ายคลึงกับงานกราฟิตี้ โดยมีทั้งลวดลายที่เป็นตัวอักษรและรูปภาพ) พังก์ สไตล์ (ลายสักที่ไม่เน้นสีสัน แต่เน้นลวดลายสีดำมากกว่า โดยลายที่นิยม ได้แก่ ดาวแฉก และตัวอักษรโบราณ หรือตัวอักษรในคัมภีร์) ฮาร์ดคอร์ สไตล์ (ลวดลายจะใกล้เคียงกันกับพังก์ สไตล์ โดยเน้นโทนสีดำเป็นหลัก ลายมักออกแนวเรียลลิสติก ) อินดี้ สไตล์ (เป็นรอยสักที่ไม่ได้มีรูปแบบชัดเจน ไม่มีอะไรตายตัว ทั้งนี้เพราะขึ้นอยู่กับรสนิยมความชอบส่วนบุคคลเป็นหลัก) เป็นต้น

ขณะเดียวกันการสักอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อโรคชนิดต่างๆ เช่น impetigo, staph infection, cellulitis ตลอดจนปฏิกิริยาจากสีซึ่งสักลงไปปัจจุบันใช้สารที่นิยมใช้เป็นสีหลายชนิดมักเป็นโลหะหนัก เช่น สารปรอท แร่เหล็ก แร่โคบอลด์ สารเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาบางอย่างโดยเฉพาะสารสีแดง (cinnabar) ของโลหะจะพบได้บ่อยที่สุด

การลบรอยสักมีวิธีการต่างๆ หลายวิธี แต่ละวิธีก็มีข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น

- การผ่าตัดออก (SURGICAL EXCISION): เหมาะในรายเป็นรอยสักที่มีขนาดเล็ก หรือเป็นจุดๆ จะได้มีแผลที่มีขนาดเล็ก แต่ในรายที่มีรอยสักขนาดใหญ่ อาจจะใช้ตัวขยายเนื้อ (TISSUE EXPANSION) ช่วยเหลือได้

- การกรอผิวด้วยเครื่องกรอผิว (DERMABRASION): ในรายที่เป็นรอยสักมืออาชีพ การใช้การกรอผิวอย่างเดียว หรือร่วมกับการใช้เกลือแกงบริสุทธิ์จะช่วยให้ได้ผลดี ซึ่งในรายที่สักตื้นๆ การกรอผิวมากกว่าสองครั้งสามารถให้ได้ผลดีแผลเป็นน้อย ซึ่งในการทำครั้งที่สอง ควรจะรอประมาณ 3 ถึง 6 เดือน

- การลอกด้วยสารเคมี (CHEMICAL PELING): มักใช้กรดบางชนิด หรือสาร PHENOL ทำให้เกิดเป็นรอยแผลไฟไหม้ขึ้นบริเวณรอยสัก แต่วิธีนี้มักจะมีผลแทรกซ้อนสูง จึงไม่ค่อยใช้กัน

- การสักเพิ่มขึ้น (OVERTATTOOING OR RETATTOOING)

- การลบด้วยไฟฟ้า (ELECTRIC CAUTERY)

- การลบด้วยเครื่องเลเซอร์ (LASER BEAM): ที่นิยมใช้กันได้แก่ Q-SWITCHEDND-YAG และ Q-SWITCHED RUBY LASER ซึ่งมักจะได้ผลดีในรายที่เป็นสีน้ำเงิน และดำ ซึ่งวิธีนี้ได้ผลดี และมีผลข้างเคียงเช่นกัน ได้แก่ ผิวหนังเป็นรอยริ้ว หรือเป็นรอยด่างขาว

หากเพื่อนๆ คนไหนสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองไปตามอ่านบางส่วนเพิ่มเติมได้จาก นิติ ภวัครพันธุ์, 2541. รอยสัก กับการสร้าง ตัวตน ใน ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนัตกูล, บรรณาธิการ. เผยร่าง-พรางกาย: ทดลองมองร่างกายในศาสนา ปรัชญาการเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมานุษยวิทยา. โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. หน้า 185 233. นะคะ

Comment

Comment:

Tweet


Professional resume writers review will hint you where to buy resume paper in case you don’t have time to write a resume, simply visit Marvelous Resume company, view resume formats and our professional resume writers will successfully provide you professional resume writing service. Buying resume with us is pretty easy, buy resume now and stay satisfied about your future employment.
#22 by over here (46.161.41.16|46.161.41.16) At 2014-03-26 07:42,
You are overloaded and have no clue how to create your Book Review Essay perfectwritings.com, purchase it from the most dependable organization and you will never feel sorry.
#21 by Analysis Essay (::|31.184.238.73) At 2013-08-08 06:40,
Go to this site soft-group.com and you will come over reliable outsourcing software development company that will assist you to realize your goals.
#20 by site (103.7.57.18|31.184.238.73) At 2013-07-03 23:57,
#19 by buy essay uk (103.7.57.18|91.201.64.16) At 2012-08-03 20:16,
My teacher usually admits my essay if I buy essay papers. Thus, that is great opportunity to focus on personal affairs!
#18 by buy essay online (31.184.238.21) At 2012-01-18 12:35,
The Research papers writing organization are for guys, who have poor writing skills. Furthermore, that is a good way to save time.
#17 by Research paper templates (31.184.238.21) At 2012-01-16 13:36,
I don't want to have problems at the college. I I would better like to tell professionals: " Write My Term Paper ". lots of my comrades do it.
#16 by Buy Papers Online (94.242.214.6) At 2011-12-08 17:44,
No one says you a way to get an academic peak. But, I guess that you ought to try to buy college research papers. That can assist you very much.
#15 by I want to buy a term paper (94.242.214.6) At 2011-12-06 09:46,
Do you understand that it is high time to get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a>, which can make your dreams come true.
#14 by LuannRandall19 (193.41.187.251) At 2011-11-17 09:46,
uiupuioosad smile
#13 by hgjt (202.28.38.253) At 2010-07-17 09:44,
รอยสักสวยมากด้วยพุทธ

2 ยันต์คู่บารมี ของอาจารย์เสือ เข็มเทวดา ที่กำลังมาแรงในขณะนี้
- ยันต์เกราะเพชร เกราะป้องกันภัยหนุนดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี
- ยันต์ข่ายเพชร เจริญโภคทรัพย์ รับวาสนา นำพาคู่ครอง เงินทองไหลมา เทมา
สักยันต์เกราะเพชรได้แล้ว
1.มากด้วยวาสนาบารมี เป็นเจ้าคนรายคน 2.เป็นผู้ทีได้รับการเมตตาจากหมู่เทพ เทวดา ทั้งหลาย 3.เปลี่ยนชะตาชีวิตกลับร้ายกลายเป็นดี 4.กันคนกระทำย่ำยี ปล่อยของปล่อยคุณไสย 5.เป็นดั่งกำแพงแก้ว 7ชั้นล้อมรอบป้องกันภัย แคล้วคลาดไม่ตายโหง เมื่อตายแล้วเผาจะมียันต์ติดอยู่ที่กระดูก สำหรับเด็กในท้อง ถ้าเป็นลูกชายคนหัวปี เมื่อคลอดออกมาจะมียันต์ติดอยู่ตามตัว เป็นลวดลายต่างๆ กันไป ... เมื่อตายไปแล้วนั่นเผาปรากฏมียันต์ติดที่กระดูก บางคนกระดูกลายเป็นพระธาตุไปเลย เด็กที่เกิดมามียันต์เกราะเพชรติดตัวเป็นจำนวนมาก บางคนลายเป็นแตงไทย บางคนหูดำทั้งสองข้างบางคนเป็นยันต์เกราะเพชรอย่างชัดเจน... จึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานยังอยู่เลยทีเดียว
ในส่วนผู้ที่ได้รับการสักยันต์ตาข่ายเพชรหรือลงทอง 108 แผ่น (กะโหลกทองคำ) ถ้ารักษาไว้ได้จะมีอานุภาพดังนี้
1.ก่อเกิดความเมตตาอย่างเป็นสูงสุด ในหมู่ลูกน้องและเจ้านาย 2.ทรัพย์สินใดๆที่มีไว้หรือกำลังจะมีไม่หนีหายไปไหนยังคงแต่เพิ่มพูนทรัพย์มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีตาข่ายดักอยู่ 3.บริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติอย่างมหาอนันต์
ซึงความวิเศษของยันต์ตัวนี้ก็มีเรื่องเล่ามากมายไม่รู้จบตั้งแต่อดีต ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ศุขท่านได้เมตตาให้ศิษย์ไปไม่ว่าเมื่อตายไปศพเผาไม่ไหม้ไฟหรือกะโหลกจะมีสีเหลืองทองอร่ามทั่วจนเป็นที่กล่าวขานจนมาถึงยุคปัจจุบัน ค่าพานครู ยันต์เกราะเพชรหนุนดวง 999 บาท ตาข่ายเพชร 999 บาท สนใจติดต่อ ชมรมอนุรักษ์การสักยันต์ไทย โทร 089-4488-422

#12 by paacha (124.120.161.235) At 2009-06-16 23:51,
#11 by may (118.175.234.44) At 2008-07-22 14:59,
พ่งมรึงตายสัด
#10 by กหเ (125.26.249.43) At 2007-08-09 14:49,
สุดยอดเลย
#9 by บอย (203.150.144.3) At 2007-01-20 11:50,
#8 by บอย (203.150.144.3) At 2007-01-20 11:49,
คิดถึงนะ ต้น
#7 by ต้น (203.172.215.30 /192.168.100.40, 203.172.215.30) At 2006-11-30 09:14,
สว
#6 by (202.143.134.179 /172.20.1.29) At 2006-11-07 10:00,
โทษทีจ้า พอดีงานยุ่งมากกกกกกกก ก็เลยไม่ได้ออนเลย คิดถึงเช่นกัน
#5 by ShinriTaKe At 2006-08-01 00:35,
#4 by nit8dos (203.172.181.68 /172.16.246.245) At 2006-07-24 09:41,
#3 by (58.10.0.82) At 2006-06-28 12:57,
#2 by กิตติพล (58.10.0.82) At 2006-06-28 12:57,


ลืมแวะเข้ามาเป็นเวลานานมาก คิดถึงพรอะ ไม่เห็นออนเอ็มเลย T__T พอไม่เจอพรกี้ก็ไม่อ่านหนังสือ จริงๆนะ ฮ่าๆๆ ข้างบนนี้ยาวมาก คือตัวมันเล็กอะ ฉันตาลาย เดี๋ยวอ่านจบแล้วจะมาเม้นท์ใหม่จ้ะ
#1 by กี้ (124.120.223.173) At 2006-06-19 16:30,